Příběh zemědělství – Praha

Výstava Státní pozemkový úřad – správce české krajiny

Termín konání: 15. 4. 2018 – 16. 5. 2018

Výstava Státní pozemkový úřad – správce české krajiny

Jak se vrací do krajiny mokřady, remízky, polní cesty nebo rybníky a budují biocentra a biokoridory? Co pomáhá v boji se suchem, záplavami a erozí? Co jsou to pozemkové úpravy a k čemu slouží?
To vše a mnoho dalšího se dozvíte na výstavě s výhledem do české krajiny.

Pokud chceme naši krajinu rozvíjet, utvářet a zlepšovat její podobu, jsou velkým pomocníkem pozemkové úpravy, které realizuje Státní pozemkový úřad

Úkolem pozemkových úprav je nové a lepší zacházení s pozemky v krajině. Stejně důležité, jako například náprava vlastnických vztahů a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření, jsou také obnova a udržitelný rozvoj krajiny. Při pozemkových úpravách se navrhují nejen nové tvary a velikosti pozemků, ale i prvky, které krajině pomáhají, odborně nazývané společná zařízení. Jsou to polní cesty, remízky, rybníky, nádrže, biocentra, biokoridory, stromořadí a aleje. Právě tyto úspěšné realizace můžete zhlédnout na 21 fotografiích vystavených na střeše Národního zemědělského muzea v Praze.

Fotografické záběry pozemkových úprav z různých lokalit Česka ukazují, jak lze citlivými zásahy vylepšit či navrátit krajině retenční schopnost, zlepšit prostupnost pro zvířata i lidi, pomoci v boji se suchem, záplavami či erozí. Kvalitně zpracovaná fotodokumentace zajímavých realizací je doplněna popisy, které návštěvníkům přiblíží danou problematiku.

Výstavu připravil Státní pozemkový úřad, který s Národním zemědělským muzeem spolupracuje od podzimu loňského roku. Díky této spolupráci vznikl projekt Voda – Půda – Krajina, který má za úkol tematiku ochrany půdy a vodních zdrojů přiblížit laické veřejnosti. V rámci společného projektu tak vznikají například lektorské programy v expozicích muzea, a to nejen v Praze, ale i na Kačině, v Čáslavi nebo na Ohradě. Na výstavu volně navazuje i cyklus přednášek pro veřejnost Voda a půda jako společenské dilema.

Expozici fotografií těchto krajinných prvků najdete na střeše pražské budovy Národního zemědělského muzea.

 

Fotogalerie výstavy Státní pozemkový úřad – správce české krajiny, Národní zemědělské muzeum Praha