Příběh zemědělství – Praha

Výstava Portrét krajiny

Termín konání: 2. 7. 2021 – 29. 8. 2021

Výstava Portrét krajiny

Výstava velkoformátových snímků výtvarné fotografky Ireny Armutidisové, která vedle vlastní tvůrčí fotografické a pedagogické práce zastává akademické funkce, aktivně se podílí na dění v soudobé fotografii, věnuje se kurátorské činnosti. Fotografie Ireny Armutidisové jsou zastoupeny v českých i zahraničních veřejných a soukromých sbírkách.

Výstava Portrét krajiny s cykly barevných velkoformátových fotografických tisků Ireny Armutidisové je věnována krajině, sice krajině neokázalé, s citem kultivované, téměř banální, v níž základní, ale přesto pozoruhodnou úlohu hraje světlo a struktury v ní vytvářené přirozeným posunem v čase. V tomto smyslu by pak bylo možné začlenit zde vystavené fotografie do kontextu klasické krajinářské školy.

Hlavní roli jejich fotografií hraje venkovská krajina. Fotografka zvolila obrazy míst svého bydliště, v okolí Veverských Knínic v kraji Mrštíkovy Pohádky máje. Tematicky a formálně se dotýká světelných a atmosférických jevů v krajině, kterou důvěrně zná. Autorka minimalizuje krajinu na základní tvary, pracuje se strukturou, plochou, barvou, atmosférou a náladou.

Fotoalbum