Příběh zemědělství – Praha

Výstava Opylovači

Termín konání: 1. 3. 2021 – 30. 4. 2021

Výstava Opylovači

Doprovodná výstava k výstavě „Včela a včelařství“ si klade za cíl rozšířit všeobecné povědomí o způsobech opylení rostlin a významu chovaných i divokých opylovačů. 

Panelová výstava na střeše muzea bude akcentovat význam zástupců hmyzu i jiných živočišných skupin pro zajištění výživy lidstva a zachování pestrosti rostlinných druhů. Odborný obsah výstavy bude zajištěn ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským.