Příběh zemědělství – Praha

Výstava Nejen včely – Opylovači známí i nevšední

Termín konání: 1. 3. 2021 – 12. 9. 2021

Výstava Nejen včely – Opylovači známí i nevšední

Doprovodná výstava k výstavě „Včely a včelařství“ si klade za cíl rozšířit všeobecné povědomí o způsobech opylení rostlin a významu chovaných i divokých opylovačů. 

Panelová výstava na střeše muzea bude akcentovat význam zástupců hmyzu i jiných živočišných skupin pro zajištění výživy lidstva a zachování pestrosti rostlinných druhů. Odborný obsah výstavy bude zajištěn ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským.