Muzeum českého venkova – zámek Kačina

Výstava Modely lidových staveb

Termín konání: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2019

Výstava Modely lidových staveb

Jedinečná kolekce vybraných modelů lidových staveb z celého meziválečného Československa, tj. včetně Slovenska a Podkarpatské Rusi, je od 1. 4. 2017 přístupná na zámku Kačina.

Výstava bude opět přístupná od 1. dubna do 31. října 2019.

Na výstavě najdete chudé roubené jednoprostorové chalupy Rusínů spolu s typickými dřevěnými pravoslavnými kostelíky. Ze Slovenska pak bohatou selskou usedlost ze středního Slovenska a jako kontrast proti ní chudou chalupu z hornatého severního Slovenska. Morava spolu se Slezskem je zastoupena jak hliněnými, tak i roubenými stavbami a v Čechách uvidíte jak hrázděné stavby ze severozápadního pohraničí, tak i roubené chalupy z Podkrkonoší či z Českomoravské vrchoviny, stejně jako jihočeský zděný statek ve stylu lidového baroka nebo alpský dům z Volar.

Základ kolekce vystavených modelů pochází z Národopisné výstavy českoslovanské z roku 1895. Z tohoto období pocházejí i slovenské modely. Stavby z Podkarpatské Rusi byly doplněny až v průběhu meziválečného období a modely staveb z německojazyčného pohraničí přibyly do sbírky až koncem 20. století. Dnes představuje kolekce modelů lidové architektury Národního zemědělského muzea nejrozsáhlejší a nejúplnější sbírku modelů lidových staveb v celé České republice.