Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Vorařský den

Termín konání: 14. 9. 2019

Vorařský den 2019, Národní zemědělské muzeum Ohrada

Pojďte si s námi do muzea lesnictví, myslivosti a rybářství připomenout již zaniklý způsob přepravy na vodních tocích.

Na Vorařském dni na loveckém zámku Ohrada chceme oslavit vorařskou tradici a představit zapomenutá řemesla formou ukázek, výstavou sbírkových předmětů nebo promítáním tematických filmů.

Bohatý program je připraven na celý den, jeho součástí budou i soutěže, hry a tvořivé dílny pro děti.

Vorařský den na Ohradě 2018