Příběh zemědělství – Praha

Přednáška Prostupnost krajiny: šance nejen pro vodu a půdu

Termín konání: 10. 5. 2018, 17:00–19:00

Voda a půda jako společenské dilema, cyklus přednášek Zvědaví

Třetí část cyklu přednášek Voda a půda jako společenské dilema. Cyklus přednášek o významu půdy a vody v krajině je určen pro každého, kdo se zajímá o zemědělství, venkov a krajinu. Společně se zemědělskými odborníky a zemědělci nahlédneme do problematiky zachování křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou. Program připravilo Národní zemědělské muzeum ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem

17:00 – 18:00                    
Co chybí české krajině. Léčba a prevence.
Ing. Zdeněk Jahn, CSc., Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk

Jak se mění česká krajina? Co má splňovat a proč by měla být prostupná? Co jsou to pozemkové úpravy a co z nich máme? Pozemkové úpravy jako šance  pro zemědělce a venkovskou krajinu. 

Zdeněk Jahn je neúnavný propagátor zdravé zemědělské krajiny. Působí 27 let jako vedoucí pozemkového úřadu, dnes pobočky Státního pozemkového úřadu v Nymburce. Je autorem odborných článků v časopisech Pozemkové úpravy a iniciátorem řady úspěšných pozemkových úprav i občansky prospěšných aktivit.

18:00 – 19:00                    
Cesta do krajiny vede kolem nás všech
Ing. Vratislava Janovská, Ph.D., CooLAND, z.s.

Jak přesunout aktivitu a pozornost lidí do zemědělské krajiny? Jak společně vytvářet nové šance pro přístup k půdě mezi novými zájemci o hospodaření? Je půda rodinné stříbro, nebo jen investiční kapitál? Ovlivňují nehospodařící vlastníci kvalitu půdy?

Vratislava Janovská se dlouhodobě věnuje tématu ochrany zemědělské půdy a přístupu k půdě pro agroekologické zemědělce. Spolupracuje s univerzitami i s neziskovými organizacemi v ČR a v zahraničí, je jednou z iniciátorů vzniku české Nadace pro půdu a aktivně působí v mezinárodní síti Access to Land.

 

Přednášky se konají v multifunkčním sále v přízemí a jsou zdarma, pro registraci využijte prosím online formulář.

Záznamy přednášek budou umístěny na YouTube kanálu Národního zemědělského muzea.

 

> informace o dalších přednáškách z cyklu Voda a půda jako společenské dilema

Registrační formulář

Jméno
Příjmení
e-mail
Poznámka