Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Mše sv. Eustacha

Termín konání: 20. 9. 2021

Kaple sv. Eustacha

Lovecký zámek Ohrada byl jedním z nákladně a vkusně založených barokních zámků, který ve své době poskytoval zázemí během oblíbených lovů a loveckých zábav.

Je málo známé, že prvním patronem cechu loveckého a honitby (myslivců) uctívaným u nás byl svatý Eustach, kterému se ještě jako římskému vojevůdci a vášnivému lovci zjevil jelen se svítícím křížem mezi parožím a obrátil ho z pronásledovatele křesťanů na víru. Právě jemu je zasvěcena kaple na zámku. Původně měla stát samostatně uprostřed velkolepě plánované francouzské zahrady jižně od zámku. Majiteli (a staviteli) zámku Adamovi Františkovi ze Schwarzenbergu se však nepodařilo získat povolení k přeložení silnice vedoucí od Hluboké k Bezdrevu. Kaple byla proto umístěna přímo do zámku. Drobnou kapli zdobí stropní freska Johanna Georga Werleho zobrazující Nejsvětější trojici. Oltář s honosným schwarzenberským erbem zhotovil třeboňský sochař Georg André, oltářní obraz Vidění sv. Eustacha je od vlámského malíře Pietra van Roye a byl zakoupen od hlubockého mysliveckého bratrstva. Slavnostně byla kaple vysvěcena dne 12. listopadu 1716 za účasti českobudějovického děkana Johanna Veita Schwantleho, jindřichohradeckého probošta Augustiniánů a dvou kaplanů.

V kapli byly každý rok 20. září na svátek sv. Eustacha slouženy slavnostní mše za zemřelé i žijící myslivce a lesníky. Letos bychom chtěli stejně tak v pondělí 20. září připomenout tuto tradici slavnostní troubenou mší. Bude to malé připomenutí duchovního rozměru mysliveckých tradic spojeného se vzpomínkami na významné, ale i blízké myslivce a lesníky.

 

Fotoalbum