Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství – zámek Ohrada

Mše k poctě svatého Eustacha

Termín konání: 19. 9. 2019

Kaple svatého Eustacha, lovecký zámek Ohrada

Ve čtvrtek 19. září v 17 hodin, v předvečer svátku svatého Eustacha, proběhne v Národním zemědělském muzeu Ohrada slavnostní mše k poctě všech lesníků a myslivců, jichž je svatý Eustach patronem. Slavnostní mši celebruje světící biskup českobudějovické diecéze Mons. Pavel Posád, atmosféru dokreslí Jihočeští trubači a pěvecký sbor Bohuslav z Lišova.

Vznik legendy o svatém Eustachovi se datuje do 2. st. n. l., jeho kult patrona lovců a myslivců se k nám dostal v 16. století. Svatý Eustach, původním jménem Placidus, byl významným římským šlechticem a vojevůdcem. Žil v 1. století a byl známý jako zuřivý pronásledovatel křesťanů. Velmi rád také chodil na lov a při jednom náročném pronásledování jelena jej zahlédl na vrcholku skály se svítícím křížem mezi parohy. Toto zjevení přimělo Placida ke křtu, změně jména a přivedlo ho na cestu křesťanské víry, pro kterou byl nakonec i se svou rodinou v roce 118 upálen. Tak praví legenda, díky níž se stal symbolem myslivecké cti, pokory a poctivosti, patronem lovu, ochrany zvěře, tradic a mysliveckých zvyků. Jeho kult byl později zatlačen do pozadí kultem svatého Huberta, který k nám přišel s německou šlechtou, především vlivem hraběte Františka Antonína Šporka.

Přesto je v Česku stále mnoho kaplí a kapliček zasvěcených svatému Eustachovi. Jednou z nich je i drobná kaple na zámku Ohrada s oltářem, kde Eustacha vyobrazil známý vlámský malíř Pieter van Roy. V této kapli byla až do roku 1937 každoročně 20. září sloužena slavnostní mše za všechny lesníky a myslivce.