Muzeum zemědělské techniky – Čáslav

Den bezpečnosti

Termín konání: 21. 4. 2022 – 22. 4. 2022

Den bezpečnosti, Národní zemědělské muzeum Čáslav

Prevence bezpečnosti školní mládeže s prezentací části sbírkového fondu.

Den bezpečnosti je určen pro děti za mateřských škol a žáky škol základních. Partnery akce jsou: Město Čáslav, které každoročně poskytuje finanční podporu, Policie ČR, BESIP, Hasičský záchranný sbor Kutná Hora, Zdravotnická služba, Nadační fond Kryštůfek, Český červený kříž, SOŠ a SOU Čáslav, AVE CZ, ASIG, s.r.o. a další.